SERVICE

SERWIS KOTŁÓW

+48 33 476 13 26 wew. 2

Pracujemy:
Pon – Pt: 7:00 – 15:00

Infolinia serwisowa:

Pon – Pt: 15:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 14:00

E-mail: serwis@stalmark.pl

SERWIS STEROWNIKÓW

Pon – Pt: 7:00 – 20:00

Tel: +48 33 432 27 50

serwis@techsterowniki.pl

Formularz serwisowy

2 + 0 = ?

Zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

• Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest STALMARK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez STALMARK Sp. z o.o. Sp. k. w celu weryfikacji zgłoszenia serwisowego i odpowiedzi na nie.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do pięciu (5) lat od miesiąca w którym wysłano zgłoszenie.
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
• Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
• Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do dokonania weryfikacji zgłoszenia i nawiązania z Panią/Panem kontaktu ze strony serwisu.
• Decyzje dotyczące weryfikacji zgłoszenia i nawiązania kontaktu ze zgłaszającym nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Sekretariat

Pracujemy pn-pt w godzinach 7.00-16.00
soboty w godzinach 7.00-12.00

biuro@stalmark.pl
+48 33 476 13 26

STALMARK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
NIP: 5512629442