Dbamy o środowisko

Kiedy musisz wymienić stary piec
na nowy ekokocioł?

EKOLOGIA

Kiedy trzeba wymienić stary piec na nowy ekologiczny kocioł klasy 5?

W wielu domach znajdują się przestarzałe kotły, w których spalane są złej jakości paliwa, a nawet i odpady. Wiele z nich nie spełnia norm dotyczących emisji pyłu i innych niebezpiecznych substancji. Dlatego też gminy wprowadziły uchwały antysmogowe, które zobowiązują mieszkańców do wymiany starych pieców i kotłów.

Wprowadzona norma PN-EN-303-5 oraz dodatkowo uchwalone Dyrektywy Unijne zmieniły całkowicie rynek instalacji i urządzeń grzewczych, dzieląc kotły na poszczególne klasy (od 3 do 5). Dodatkowe restrykcje i wymagania wprowadzono też w postaci obowiązującego certyfikatu Ecodesign, którym muszą się legitymować urządzenia grzewcze na paliwo stałe wprowadzane do obrotu na terenie UE, (czyli także Polski) po 1 stycznia 2020 r.

Województwa i samorządy gminne walcząc ze smogiem podjęły własne uchwały antysmogowe. Owe uchwały odmiennie definiują, kiedy właściciele kotłów poniżej piątej klasy powinni je wymienić na nowe. Oznacza to, że w jednym województwa lub mieście może być uchwałą zakazane używanie urządzeń na paliwo stałe o określonych parametrach technicznych, zaś w innych województwach mogą one być  dopuszczone do użytku.

W większości regionów Polski obowiązują już uchwały podejmowane przez samorządy wojewódzkie. W większości województw od 2028 r. będzie można używać wyłącznie kotłów klasy 5 lub z certyfikatem Ecodesign. Innymi słowy starsze urządzenia na paliwo stałe trzeba będzie wymienić na te nowszej generacji.

Uchwały antysmogowe nakładają na mieszkańców określone przez samorząd obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i montażu instalacji grzewczych w nowych budynkach. Mogą one też wprowadzać całkowite zakazy użytkowania najbardziej emisyjnych typów pieców i kotłów na paliwo stałe. Uchwały antysmogowe mogą wprowadzać także selektywny nakaz wykorzystania poszczególnych paliw, a zabronić korzystać z takich jak węgiel czy drewno itd.

Przykładowo uchwała antysmogowa dla Krakowa od 1 września 2019 roku wprowadziła całkowity zakaz stosowania paliw stałych w tym mieście. Z kolei osobna uchwała antysmogowa dla Sopotu, według której zakaz używania paliw stałych zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku. Wówczas wszystkie piece i kominki będą musiały spełniać wymagania Ecodesign.

Do końca 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie. Uchwał antysmogowych nie wprowadziły jeszcze: województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Daty wejścia w życie przepisów zakazujących używania starych pieców oraz ograniczających spalanie paliw stałych

Mapa wymiany starych pieców na kotły klasy 5

Mapa wymiany kotlow1
Daty obowiązywania przepisów zakazujących używania "kopciuchów". czyli pieców nie spełniających wymogów klasy 5.
Mapa wymiany kotlow2
Brak ustaw antysmogowych
Mapa wymiany kotlow3
Brak ograniczeń co do stosowania starszej klasy kotłów na paliwo stałe.
Mapa wymiany kotlow4
Zakaz stosowania węgla lub/i drewna.
*

Zakaz stosowania kotłów starszych niż 10 lat bez tabliczki znamionowej
Stalmark

Dbamy o czystszą energię

Naszych kotłów nie musisz wymieniać!

Producent kotłów to odpowiedzialna rola względem naszych klientów i środowiska. Stalmark wywiązuję się z tego zadania w każdym calu. Nasze kotły używają paliw spełniających aktualne normy środowiskowe, n.in. pelletu i ekogroszku. Kotły centralnego ogrzewania marki Stalmark spełniają normy dwóch sztandarowych programów związanych z ekologią:

leaf-solid (2)

Mają najwyższy stopień sprawności - nasze kotły to kotły 5 klasy

produkują mniej zanieczyszczeń, a ponadto są bardziej wydajne. Dzięki temu przy spalaniu mniejszej ilości paliwa dają więcej energii cieplnej i wydzielają znacznie mniej szkodliwych substancji do atmosfery.

leaf-solid (2)

Posiadają certyfikat Ecodesign

spełniają zatem dyrektywę Unii Europejskiej na temat wymagań energetyczno-emisyjnych dla pieców c.o. Wymaga ona, by kocioł c.o. odznaczał się bardzo wysoką sprawnością energetyczną, oraz bardzo niski stopień emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dofinansowanie do wymiany starych pieców

Czyste powietrze

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Stop smog

Program dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, na wsparcie likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych. Dotacja do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.