Porady

Na czym polega dyrektywa EcoDesign?

dyrektywa ecodesign co to

Jest to dyrektywa wprowadzona przez Unię Europejską, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Jest ona związana z regulacjami dotyczącymi emisji szkodliwych substancji przez kotły służące do ogrzewania domów. Zgodnie z przepisami tej dyrektywy urządzenia te muszą spełniać szereg różnego rodzaju wymogów, aby mogły być dopuszczone do użytku. Warto dowiedzieć się nieco więcej na jej temat.

Z czym wiąże się wprowadzenie dyrektywy EcoDesign?

EcoDesing, nazywana również Ekoprojektem, to dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Jej wprowadzenie wyznaczyło zupełnie nowe standardy dotyczące wydajności oraz efektywności nowoczesnych urządzeń grzewczych. Jej przepisy zgodne są z normą PN-EN 303-5:2012. W praktyce oznacza to, że kotły spełniające wspomnianą normę zapewniają wysoką sprawność, bez względu na to, czy pracują z maksymalną, czy też obniżoną mocą. Oznaczenie EcoDesign otrzymują wyłącznie kotły spełniające restrykcyjne wymagania. Decydując się na ich zakup, można mieć pewność, że nie tylko spełniają one wszelkie normy ekologiczne, ale i będą wydajne przez cały okres ich eksploatacji. Ma to znaczenie także pod kątem ekonomicznego wykorzystania paliw stałych do ogrzewania budynku. Kotły z takim certyfikatem pozwalają zaoszczędzić nawet 25% więcej energii w porównaniu z tradycyjnymi modelami. Dyrektywa ta obowiązuje zarówno kotły na rynku polskim, jak i europejskim.

Czy kotły 5. Klasy są zgodne z dyrektywą?

Przed 1 stycznia 2020 roku najlepszym urządzeniem grzewczym były kotły klasy 5 zgodne z PN-EN 303-5:2012. Przyczyniały się one znacząco do ograniczenia emisji spalin, a tym samym wpływały pozytywnie na jakość powietrza. Były one zaawansowane technologicznie, a także wydajne i niezawodne. Dyrektywa ecodesign określiła nowe zakresy pomiaru spalin. To właśnie dlatego nie każdy kocioł 5 klasy wyróżniony jest tym certyfikatem.

Kotły spełniające wszelkie wymogi, zgodne z dyrektywą Ecodesign muszą być wydajne i niezawodne. Jedną z charakterystycznych dla nich cech jest także to, że generują oszczędność wynoszącą 25% energii. Ogromne znaczenie ma także to, że kotły zgodne z nową dyrektywą muszą także spełniać wymagania dotyczące emisji pyłu, organicznych związków gazowych oraz tlenku węgla i azotu podczas pracy z obnizoną mocą. Dopuszczalne normy są bardzo dokładnie określone.

Sezonowa efektywność energetyczna – co to oznacza?

Termin sezonowej efektywności energetycznej jest nierozerwalnie powiązany z dyrektywą Ecodesign. Jest to parametr określający średnią sprawność użytkową takiego urządzenia. Jest ona obliczana na podstawie nominalnej oraz obniżonej mocy urządzenia. Różny pobór energii jest widoczny przede wszystkim latem oraz zimą. Gdy temperatura na zewnątrz jest niska, to pobór energii jest zdecydowanie większy. Różnice w jej poborze wynikają również z tego, do jakiego konkretnego celu wykorzystywany jest kocioł, np. ogrzewania pomieszczeń lub wyłącznie wody użytkowej. Kotły, które są wyróżnione certyfikatem Ecodesign spełniają więc wymogi emisyjności także wtedy, gdy pracują z niższą mocą.

Co trzeba wiedzieć przed zakupem pieca EcoDesign?

Nowoczesne kotły Ecodesign to urządzenia wydajne, które zdecydowanie ułatwiają ogrzewanie. Wyposażone są w podajniki, które sprawiają, że są one praktycznie bezobsługowe. Przed montażem takiego pieca należy zadbać o to, aby komin był przygotowany do współpracy z tym urządzeniem. Najlepiej wyposażyć go w ceramiczny wkład, który zapobiegnie osadzaniu się wilgoci wewnątrz niego. Taki wkład podniesie również wytrzymałość i sprawność całego komina.

Przed zakupem takiego kotła należy dokładnie sprawdzić, czy ma on wymagany obowiązującymi przepisami certyfikat. Aby był on ważny, musi być wydany przez odpowiednią jednostkę. Tylko wtedy można mieć gwarancję tego, że kupuje się kocioł zgodny z unijnymi dyrektywami.

Wymiana kotłów na nowe modele, które wyróżniają się niezawodnością oraz niską emisją zanieczyszczeń jest konieczna nie tylko ze względów ekonomicznych. Starsze piece bezklasowe muszą zniknąć z gospodarstw domowych maksymalnie do 2024 roku, w zależności od województwa. Z kolei modele klasy 3. i 4. muszą zostać wymienione do 2028 roku. Aby poznać dokładne terminy należy sprawdzić zasady obowiązujące w konkretnym województwie.