STALMARK SERWIS

GODZINY PRACY INFOLINII

marzec – wrzesień
Pon – Pt: 7: 00  –  18:00
Sobota: 8:00 – 13:00

październik  –  luty
Pon – Pt: 7: 00  –  20:00
Sobota: 8:00 – 13:00 

33-476-13-26 wewn. 2

e-mail: serwis@stalmark.pl 

Klauzula RODO

Zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest STALMARK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 21, 34-120 Andrychów
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez STALMARK Sp. z o.o. Sp. k. w celu weryfikacji zgłoszenia serwisowego i odpowiedzi na nie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do pięciu (5) lat od miesiąca w którym wysłano zgłoszenie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do dokonania weryfikacji zgłoszenia i nawiązania z Panią/Panem kontaktu ze strony serwisu.
 • Decyzje dotyczące weryfikacji zgłoszenia i nawiązania kontaktu ze zgłaszającym nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM

FORMULARZ SERWISOWY

  SERWIS

  CENNIK USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWY KOTŁA

  Stalmark: kotły na pellet, kotły na ekogroszek, belownice, kotły na drewno, uchwyty do fotowoltaiki

  Przegląd kotła na pellet

  Przegląd kotła na ekogroszek
  z podajnikiem tłokowym