Ekologia

Do kiedy należy wymienić stare piece i kotły?

Postanowienia wojewódzkich uchwał antysmogowych

Podejmowane przez samorządy wojewódzkie i gminne uchwały antysmogowe określają maksymalne terminy, w jakich nalezy wymienić stare piece na nowoczesne kotły CO. Do marca 2022 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie. Uchwał antysmogowych nie mają województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Województwo małopolskie

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
  – Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Została także przyjęta uchwała antysmogowa dla Krakowa, według której od 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania paliw stałych.

Województwo śląskie

Uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
  – Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
  – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
  – Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Województwo dolnośląskie

Uchwała z dnia 30 listopada 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
  – Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  – Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły min. 5 klasy.

Województwo mazowieckie

Uchwała z dnia 24 października 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – 11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

 • – Od 11 listopada 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Województwo łódzkie

Uchwała z dnia 24 października 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy);
  – Od 1 stycznia 2020 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

 • – Od 1 stycznia 2022 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie);
  – Od 1 stycznia 2022 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Województwo wielkopolskie

Uchwała z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
  – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

 • – Od 1 maja 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Osobno zostały przyjęte uchwały dla Poznania i Kalisza.

Województwo opolskie

Uchwała z dnia 26 września 2017 roku.

Kotły na paliwa stałe:

Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

Województwo podkarpackie

Uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 min. 5 klasy;
  – Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
  – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
  – Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

 • – Od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  – Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Województwo lubuskie

Uchwała z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Kotły na paliwa stałe:

Od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

Od 1 stycznia 2027 wszystkie piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

Zostały również przyjęte uchwały dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, wprowadzające w tych miastach od 01 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymogów ekoprojektu.

Województwo zachodniopomorskie

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku.

Terminy wymiany kotłów:

 • – Do 1 stycznia 2024 wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy);
  – Do 1 stycznia 2028 wymienić należy kotły poniżej klasy 5.
  – Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe, itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 roku.

Województwo kujawsko-pomorskie

Uchwała z dnia 24 czerwca 2019 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  – Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

Od 1 stycznia 2024 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

Województwo świętokrzyskie

Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 lipca 2023 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
  – Od 1 lipca 2024 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
  – Od 1 lipca 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 5;
  – Od 1 lipca 2026 zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

Województwo pomorskie

Uchwała z dnia 28 września 2020 roku.

Kotły na paliwa stałe:

 • – Od 1 września 2024 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
  – Od 1 września 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
  – Od 1 lipca 2035 zakaz stosowania kotłów klasy 5;

Mieszkańcy miast, którzy ogrzewają domy kotłami CO lub piecami na paliwa stałe w pierwszej kolejności mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli nie ma możliwości podłączenia się do miejskiego ogrzewania, uchwały zezwalają na stosowanie gazu lub lekkiego oleju opałowego;

Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze, nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci gazowych.

Została przyjęta osobna uchwała antysmogowa dla Sopotu, według której zakaz używania paliw stałych zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2024 roku. Wówczas wszystkie piece i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu[18].

Województwo lubelskie

Uchwała z dnia 19 lutego 2021.

Terminy wymiany instalacji:

 • – Od 1 stycznia 2024 kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
  – Od 1 stycznia 2027 instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  – Od 1 stycznia 2030 instalacje klasy 5 wg ww. normy.

Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 roku).

źródło: Uchwały antysmogowe – Polski Alarm Smogowy – Razem o czyste powietrze